Betalingsvoorwaarden

1Deze betalingsvoorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met de behandelingsovereenkomst tussen u als cliënt en de fysiotherapeut.
2Afspraken dienen 24 uur van tevoren geannuleerd te worden. Afspraken die niet of te laat geannuleerd worden, worden in rekening gebracht bij de cliënt.
3De declaraties van de fysiotherapeut worden rechtstreeks ingediend bij de zorgverzekeraar. Bent u niet voor fysiotherapie verzekerd (bijv. geen aanvullende verzekering), bent u verzekerd bij een verzekeraar waar wij geen contract mee hebben afgesloten, of hebt u het maximaal aantal behandelingen bereikt, dan gelden de praktijktarieven.
4Voor het betalen van uw rekening (zie punt 3.) geldt een betalingstermijn van 14 dagen.
5U kunt het bedrag overmaken op IBAN: NL22RABO 0306 8945 64 ten name van R.J. Kuipers te Groningen. Vermeld bij (elektronische) betaling altijd het betalingskenmerk/factuurnummer.
6Indien de volledige betaling niet binnen 14 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een betalingsherinnering. 
7De betalingsherinnering stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 7 dagen aan ons te voldoen.
8Indien de volledige betaling niet binnen 7 dagen na de factuurdatum is ontvangen, sturen wij u een aanmaning. Deze aanmaning geldt ook als ingebrekestelling.
9De aanmaningsbrief stelt u in de gelegenheid om het factuurbedrag binnen 5 dagen aan ons te voldoen.
10Indien wij niet binnen 5 dagen na de datum van de aanmaningsbrief uw betaling hebben ontvangen, bent u in verzuim. Vanaf dat moment brengen wij kosten in rekening. De extra kosten zijn een percentage van het notabedrag met een minimum van € 40,00 plus de wettelijke consumentenrente.
11Uw betaling strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom.
12Alle gerechtelijke en/of buitengerechtelijke kosten, die verband houden met het innen van de gedeclareerde bedragen, komen voor uw rekening.