Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (CKR)

39Om de kwaliteit van de fysiotherapie te waarborgen en te zorgen voor up to date onderzoeks- en behandelmethoden staan de fysiotherapeuten van Kuipers Fysiotherapie ingeschreven in het Centraal Kwaliteitsregister Fysiotherapie (C.K.R.).

In het CKR zijn fysiotherapeuten opgenomen die voldoen aan de door het Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie (KNGF) gestelde kwaliteitseisen. Deze eisen hebben in de basis betrekking op een continue bij- en nascholingsplicht zodat de cliënt verzekerd is van zorg op een kwalitatief hoog niveau.